Søk Rødliste Med rammer

Basidiomycota

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

824

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Agaricus cupreobrunneus kopperbrun sjampinjong VU C2a(i) Ky B MF PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Agaricus devoniensis dynesjampinjong VU D1 Ky MF PåH Kjent Sopp
Agrocybe firma vedåkersopp DD S Kjent Sopp
Amanita friabilis orefluesopp VU C2a(i) Fl S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Chamaemyces fracidus dråpesopp CR C2a(i) S PåH Kjent Sopp
Cortinarius anserinus halmgul slørsopp EN° C2a(i) S PåH Kjent Sopp
Cortinarius aprinus villsvinslørsopp EN C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius arcifolius flasset slørsopp flasslørsopp CR C2a(i) S PåH Kjent Sopp
Cortinarius argenteolilacinus hardingslørsopp VU C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius aureofulvus gullslørsopp NT C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius badiovinaceus vinslørsopp NT C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius balteatoalbus lys lærslørsopp EN C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius barbarorum tvillingslørsopp NT C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius barbatus elfenbensslørsopp NT° C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius borgsjoeënsis tusseslørsopp NT C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius caerulescentium krattslørsopp EN B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius caesiocanescens dueblå slørsopp EN C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius caesiocinctus kalksteinslørsopp EN C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius caesiocortinatus rasmarkslørsopp EN B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius cagei tofargeslørsopp VU D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius calochrous EN B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i) S PåH Kjent Sopp
Cortinarius camptoros birislørsopp EN B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius catharinae katriinaslørsopp katriinas slørsopp EN B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius cinnabarinus sinoberslørsopp VU B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius coleoptera billeslørsopp DD S Kjent Kjent Sopp
Cortinarius colymbadinus oliven sommerslørsopp NT C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius corrosus loffslørsopp NT C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius cotoneus hasselslørsopp VU C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius croceocoeruleus blå bitterslørsopp EN C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius cumatilis praktslørsopp NT C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius cupreorufus kopperrød slørsopp NT C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius dalecarlicus silurslørsopp EN C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius ectypus dysterslørsopp NT D1 S PåH Kjent Kjent Sopp
Cortinarius eucaeruleus indigoslørsopp CR C2a(i) S PåH Kjent Kjent Sopp
Cortinarius flavovirens gulgrønn melslørsopp EN B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i) S PåH Kjent Kjent Sopp
Cortinarius fragrantior daddelslørsopp VU D1 S PåH Kjent Kjent Sopp
Cortinarius fraudulosus barstrøslørsopp NT C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius fuscoperonatus sotbelteslørsopp VU C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius gracilior frøkenslørsopp EN B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius humicola gullskjellet slørsopp CR C2a(i) S PåH Kjent Kjent Sopp
Cortinarius inexspectatus uventet slørsopp EN C2a(i) S PåH Kjent Kjent Sopp
Cortinarius ionophyllus huldreslørsopp NT A2c+3c+4c; C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius ionosmus fiolslørsopp NT C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius langei askerslørsopp CR C2a(i) S PåH Kjent Sopp
Cortinarius lapponicus lappslørsopp VU C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius lustrabilis ferskenslørsopp DD S Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius lustratus hvit melslørsopp VU C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius luteoimmarginatus gul vrangslørsopp EN B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius meinhardii kanarigul slørsopp VU C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius melleopallens kvaeslørsopp DD S Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius molochinus ringeriksslørsopp CR B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i) S PåH Kjent Sopp
Cortinarius mussivus stor bananslørsopp NT C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius nanceiensis bananslørsopp VU B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius norrlandicus trollslørsopp VU C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius olearioides safranslørsopp VU B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius osloensis osloslørsopp CR B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i) S FA Fo PåH Kjent Kjent Sopp
Cortinarius osmophorus brun jordbærslørsopp EN B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i) S PåH Kjent Kjent Sopp
Cortinarius parevernius tøffelsporet slørsopp DD S PåH Kjent Sopp
Cortinarius phrygianus frygiaslørsopp EN C2a(i) S PåH Kjent Kjent Sopp
Cortinarius piceae rosaskiveslørsopp NT C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius pini tyrislørsopp VU C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius pinophilus moslørsopp VU° C2a(i) S PåH Kjent Sopp
Cortinarius populinus lys ospeslørsopp VU B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius praestans kjempeslørsopp VU B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius prasinocyaneus reliktslørsopp CR B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i) S PåH Kjent Sopp
Cortinarius prasinus gotlandsslørsopp CR B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i) S PåH Kjent Sopp
Cortinarius psammocephalus småskjellet slørsopp EN C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius pseudoglaucopus fiolett knollslørsopp lillaknollslørsopp EN B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius rubrovioleipes eventyrslørsopp EN D1 S PåH Kjent Sopp
Cortinarius rufoolivaceus rødoliven slørsopp CR C2a(i) S PåH Kjent Kjent Sopp
Cortinarius russus trønderslørsopp VU° C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius rusticus gråskjeggslørsopp NT C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius safranopes rådyrslørsopp VU C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius salor blå slimslørsopp VU C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius saporatus skrentslørsopp EN B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius serratissimus edelslørsopp NT C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius sodagnitus ametystslørsopp CR C2a(i) S PåH Kjent Sopp
Cortinarius splendens gul giftslørsopp EN B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i) S PåH Kjent Kjent Sopp
Cortinarius suaveolens lilla jordbærslørsopp EN B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Cortinarius subporphyropus liten porfyrslørsopp VU C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Echinoderma echinacea liten skjellparasollsopp VU C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Echinoderma hystrix raspparasollsopp VU D1 S PåH Kjent Kjent Sopp
Echinoderma perplexa silkeparasollsopp VU D1 S PåH Kjent Sopp
Echinoderma pseudoasperula dvergparasollsopp VU C2a(i) Fl S PåH Kjent Sopp
Lepiota boudieri rustbrun parasollsopp VU C2a(i) Fl S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Lepiota cortinarius slørparasollsopp VU D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Lepiota echinella skrubbparasollsopp VU D1 K PåH Kjent Sopp
Lepiota fuscovinacea vinrød parasollsopp EN C2a(i) S PåH Kjent Kjent Sopp
Lepiota grangei grønn parasollsopp EN C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Lepiota jacobii langes parasollsopp langeparasollsopp VU C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Lepiota oreadiformis blek parasollsopp VU C1+2a(i) B K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Lepiota pseudolilacea skjevringet parasollsopp skjevringparasollsopp VU C2a(i) Fl A PåH Kjent Kjent Sopp
Lepiota subalba kremparasollsopp EN C2a(i) S PåH Kjent Kjent Sopp
Limacella illinita slimsneglehatt VU C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Macrolepiota excoriata åkerparasollsopp VU C2a(i) F Ky Ko MF PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Macrolepiota mastoidea skjoldparasollsopp NT D1 Ky PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Macrolepiota puellaris frøkenparasollsopp NT D1 S Ko PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Melanophyllum eyrei smaragdhuldrehatt EN C2a(i) S PåH Kjent Kjent Sopp
Melanophyllum haematospermum granathuldrehatt NT C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Pseudobaeospora pillodii narremyldrehatt DD S A Kjent Kjent Kjent Sopp
Neste