Søk Rødliste Med rammer

Amphibia

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

4

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Rana arvalis spissnutefrosk NT A2c+3c L V Fl K PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Amfibier, reptiler
Rana lessonae damfrosk kontinental damfrosk CR B1b(iii)c(v)+2b(iii)c(v); C2a(i,ii)b; D1 L V Kjent Amfibier, reptiler
Triturus cristatus storsalamander VU A2c L V K FA PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Amfibier, reptiler
Triturus vulgaris småsalamander NT A2c+3c; C2a(i) L V K FA PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Amfibier, reptiler