Søk Rødliste Med rammer

Agaricaceae

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

41

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Agaricus cupreobrunneus kopperbrun sjampinjong VU C2a(i) Ky B MF PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Agaricus devoniensis dynesjampinjong VU D1 Ky MF PåH Kjent Sopp
Agaricus litoralis DD S Kjent Sopp
Bovista cretacea krittrøyksopp VU C2a(i) V Fl PåH Kjent Kjent Sopp
Bovista limosa erterøyksopp NT C2a(i) Ky Fl B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Bovista paludosa myrrøyksopp NT C2a(i) V PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Chamaemyces fracidus dråpesopp CR C2a(i) S PåH Kjent Sopp
Cyathus olla åkerbrødkorg NT C2a(i)b Å Ko PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Cystolepiota adulterina voksen melparasollsopp EN C2a(i) S PåH Kjent Sopp
Cystolepiota bucknallii lilla melparasollsopp DD S Kjent Sopp
Disciseda bovista stor skålrøyksopp CR C1+2a(i,ii) B K PåH Kjent Sopp
Disciseda candida skålrøyksopp CR C2a(i)b B MF PåH Kjent Sopp
Echinoderma echinacea liten skjellparasollsopp VU C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Echinoderma hystrix raspparasollsopp VU D1 S PåH Kjent Kjent Sopp
Echinoderma perplexa silkeparasollsopp VU D1 S PåH Kjent Sopp
Echinoderma pseudoasperula dvergparasollsopp VU C2a(i) Fl S PåH Kjent Sopp
Floccularia straminea dronningsopp CR C2a(i) S PåH Kjent Kjent Sopp
Lepiota boudieri rustbrun parasollsopp VU C2a(i) Fl S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Lepiota cortinarius slørparasollsopp VU D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Lepiota echinella skrubbparasollsopp VU D1 K PåH Kjent Sopp
Lepiota fuscovinacea vinrød parasollsopp EN C2a(i) S PåH Kjent Kjent Sopp
Lepiota grangei grønn parasollsopp EN C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Lepiota jacobii langes parasollsopp langeparasollsopp VU C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Lepiota oreadiformis blek parasollsopp VU C1+2a(i) B K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Lepiota pseudolilacea skjevringet parasollsopp skjevringparasollsopp VU C2a(i) Fl A PåH Kjent Kjent Sopp
Lepiota subalba kremparasollsopp EN C2a(i) S PåH Kjent Kjent Sopp
Lycoperdon caudatum vrangrøyksopp NT D1 S PåH Kjent Sopp
Lycoperdon echinatum piggsvinrøyksopp VU B2a(i)b(iii); C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Lycoperdon mammiforme flasset røyksopp flassrøyksopp EN B2a(i)b(iii); C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Macrolepiota excoriata åkerparasollsopp VU C2a(i) F Ky Ko MF PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Macrolepiota mastoidea skjoldparasollsopp NT D1 Ky PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Macrolepiota puellaris frøkenparasollsopp NT D1 S Ko PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Melanophyllum eyrei smaragdhuldrehatt EN C2a(i) S PåH Kjent Kjent Sopp
Melanophyllum haematospermum granathuldrehatt NT C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Mycenastrum corium lærball EN D1 K PåH Kjent Sopp
Squamanita fimbriata vedknollsliresopp CR D1 S PåH Kjent Sopp
Squamanita odorata duftknollsliresopp VU D1 Fl S Ko PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Squamanita paradoxa grynknollsliresopp EN C2a(i) S K PåH Kjent Kjent Sopp
Tulostoma brumale grann styltesopp EN C1+2a(i)b Ky B MF PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Tulostoma fimbriatum grov styltesopp EN B2a(i,ii)b(iii)c(v); C2a(i) B MF PåH Kjent Sopp
Tulostoma niveum hvit styltesopp EN B2a(ii)b(iii)c(v); C2a(i)b B PåH Kjent Kjent Sopp