Søk Rødliste Med rammer

DDTopsentia fibrosa

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Topsentia fibrosa
DD
Svamper, koralldyr
NE

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er bare registrert en gang i Norge (Rogaland). Den er eller kjent fra den svenske vestkyst og i Arktis. Kategori DD velges på grunn av svært lite kunnskap om arten, men kjent utbredelse indikerer at den kan forekomme langs hele kysten.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Referanser

  • Alander, H. 1942. Sponges from the Swedish west-coast and adjacent waters. Göteborg. 95 pp