Søk Rødliste Med rammer

DDSphaerotrichia divaricata

gaffeltrevl

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Sphaerotrichia divaricata
DD
Alger
DD

Artsinformasjon

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Tilsynelatende en meget sjelden art med vid geografisk utbredelse, kjent fra få funn i Norge mellom Oslofjorden og Nordland. Makroskopisk tallus, inntil 40 cm, rikt grenet og med gelatinøs konsistens. Vokser epifyttisk eller på skjell og stein på få meters dyp. Ingen kjente funn fra Norge av ny dato (50 år?).

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Naturtyper

  • Marine systemer  > Fast bunn
    • eufotisk bunn