Søk Rødliste Med rammer

RERattus rattus

svartrotte

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Rattus rattus
RE
Pattedyr (Norge)
RE

Kriteriedokumentasjon

Svartrotta synes å ha forsvunnet fra Norge for omkring 100 år siden. Sporadiske funn etter den tid ser ut til å stamme fra re-introduksjon med skip til norske havner, men dette har ikke ført til re-etablering av bestander.

Referanser

  • NZFs Prosjekt Pattedyratlas, upubl.