Søk Rødliste Med rammer

DDPseudosinella sexoculata

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Pseudosinella sexoculata
DD
Spretthaler

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Kun to funn fra Tjøme, Vestfold, i løvkopost og under stein i salteng nær sjøen. Ellers i Norden flere funn fra Finnland og ett fra Skåne (havstrand). Arten er antagelig oversett, men kunnskapsmangel tilsier kategorien DD.