Søk Rødliste Med rammer

DDPseudaxinella sulcata

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Pseudaxinella sulcata
DD
Svamper, koralldyr
NE

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er bare kjent fra to eldre funn i Vestfold og Hordaland. Kategori DD velges på grunn av svært lite kunnskap om arten i norske områder.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Referanser

  • Arndt, W. 1934. Porifera. Tierweld Nord- und Ostsee. 3a: 140 pp
  • Tendal, OS, Brattegard, T, Rapp, HT. 2001. Phylum Porifera. In: Brattegard and Holthe (eds). Distribution of marine benthic macroorganisms in Norway. A tabulated catalogue. Preliminary edition. Research Report for DN 2001-3.