Søk Rødliste Med rammer

DDProtomonostroma undulatum

bølget grønnhinne bølgjet grønhinne

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Protomonostroma undulatum
DD
Alger
DD

Artsinformasjon

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Dette er en iøynefallende og god art, men som hører til en vanskelig gruppe bladaktige grønnalger som få har identifisert sikkert tidligere. Arten har typelokalitet i Nordland, og har en nordlig utbredelse i N-Atlantern, men fins sør til danske skagerrak-kyst. Den har en kort opptreden om våren, for så å forsvinne som et kryptisk stadium resten av året. Trolig høye mørketall for antall voksesteder. Ingen dokumentert tilbakegang, snarere omvendt ved økt kjennskap om arten, men settes inntil videre som DD

Referanser

  • Brattegard, T & Holthe, T (eds.). 1997. Distribution of marine, benthic macro-organisms in Norway. A tabulated catalogue. Preliminary edition. DN-rapport 1997-1.
  • http://algaebase.org/
  • Rueness, J. 1977. Norsk algeflora. Universitetsforlaget.
  • Rueness, J. 2005. Alger i farger. En felthåndbok om kystens makr. Almater forlag, Oslo.
  • Wittrock, V.B. 1866. Forsök till en monographi öfver algsläktet Monostroma. Uppsala.