Søk Rødliste Med rammer

ENPhyllonorycter populifoliella

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Phyllonorycter populifoliella
EN
Sommerfugler
B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii)
EN

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 100 km²

< 500 km²

≤ 5

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten lever på poppel. De eneste kjente lokalitetene i Norge er Botanisk hage på Tøyen i Oslo og Brønnøya i Asker. For en del år siden ble poplene i Botanisk hage der arten lever, felt. Det er plantet nye popler, og heldigvis finnes arten fortsatt på stedet. Mørketallet settes til 5. Arten rødlistes med kategori EN (truet).

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans  > Lauvtrær  > edellauvtrær
    • fremmed edellauvtreslag
 • Konstruert fastmark  > Konstruert fastmark
  • grøntområder og idrettanlegg
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter  > bladverk og reproduktive deler
  • osp og poppel

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Avvirking av spesielle typer trær (gamle, hule, brannskade)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Lepidopteradatabasen
 • Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Eget forlag. 124