Søk Rødliste Med rammer

DDParapleustes gracilis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Parapleustes gracilis
DD
Krepsdyr
NE

Artsinformasjon

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

En nordlig art som i Norge er funnet ved Hammerfest, Vardø og i Varangerfjorden. Arten er utilstrekkelig kjent og tilhører en familie (Pleustidae) som trenger revisjon.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Referanser

  • Vader, Wim