Søk Rødliste Med rammer

DDOwenia assimilis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Owenia assimilis
DD
Leddormer
NE

Artsinformasjon

> 50 %

> 50 %

Helt ukjent

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

En eldre art som har vært betraktet som synomym, men som nylig (2003) er gjenopprettet som god art. Forekomst og utbredelse er ukjent.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Referanser

  • Koh BS, Bhaud MR, Jirkov IA. 2003. Two new species of Owenia (Annelida: Polychaeta) in the northern par of the North Atlantic Ocean and remarks on previously erected species from the same area. Sarsia. 88: 175-188