Søk Rødliste Med rammer

DDOmphalophyllum ulvaceum

dypvannsbrunblad djupvassbrunblad

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Omphalophyllum ulvaceum
DD
Alger
DD

Artsinformasjon

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

En arktisk dypvannsalge (20- 30 m) som har form av et ovalt blad, 2-10 cm i diameter, og bare ett cellelag tykt. Først beskrevet fra Grønland, senere registrert fra Svalbard og Kvalsund, Troms.Også kjent fra Island, Ellesmere Island og det nordlige Stillehav. En meget sjelden art etter antall funn, men en art som er lett å identifisere når den påtreffes, og mørketallene er neppe høye. Utilstrekkelig informasjon for å fastsette rødlistekategori, men settes til DD inntil sikrere data foreligger.

Referanser

  • Baardseth, E. 1974. Cryptopleura ramosa (Huds)Kylin ex Newton (Rhodophyceae) and Omphalophyllum ulvaceum Rosenv. (Phaeophyceae) new to Norway. Sarsia. 57: 109-112