Søk Rødliste Med rammer

DDNereiphylla paretti

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Nereiphylla paretti
DD
Leddormer
NE

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er rapportert fra Statfjord-området i Nordsjøen i nyere undersøkelser (1999-2005). Det er usikkerhet om øvrig utbredelse og forekomst.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Vannmassetyper
  • Atlantisk vann
 • Marint  > Marine økoregioner
  • Nordsjøen
 • Marint
  • Fjæresone-sjø
 • Marine systemer
  • Løs bunn
 • Marine systemer  > Mellomfast  bunn  > eufotisk bunn
  • skjellsandbunn
 • Marine systemer  > Fast bunn  > afotisk bunn
  • normal hardbunn
 • Marint  > uorganisk substrat  > hardbunn
  • stein og grov grus
 • Marint  > uorganisk substrat
  • bløtbunn

Referanser

 • Pleijel, F. 1993. Polychaeta Phyllodocidae. MIOS. 8: 1-158