Søk Rødliste Med rammer

DDMadrepora oculata

siksakkorall

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Madrepora oculata
DD
Svamper, koralldyr
LC

Artsinformasjon

Helt ukjent

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er i hovedsak knyttet til rev av øyekorall (Lophelia) og bidrar til oppbygging av rev. Den vil være utsatt for fysiske skader på samme måte som øyekoralll, men det er lite kjent om hvor omfattende og alvorlige slike skader er for bestanden. Det er rimelig grunn til å tro at skadene fører til nedgang i bestanden, men det er ikke tilstrekkelig kunnskap til å fastsette dette nærmere.  

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Marine økoregioner
  • Norskehavet
  • Nordsjøen
  • Skagerrak
 • Marint
  • Korallrev
 • Marine systemer
  • Korallrev-bunn
 • Marint  > organisk substrat  > levende organismer med karbonatsubstrater
  • kalkskall på levende organismer med karbonatsubstrat

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i marine miljø
  • Bunntråling
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent