Søk Rødliste Med rammer

DDLeucilla echinus

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Leucilla echinus
DD
Svamper, koralldyr
DD

Artsinformasjon

Helt ukjent

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kun kjent fra typelokalitet ved Bergen. Annen informasjon om arten foreligger ikke. Kategori DD velges ut fra IUCNs regel om typelokalitet og manglende kunnskap.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Referanser

  • Tendal, OS, Brattegard, T, Rapp, HT. 2001. Phylum Porifera. In: Brattegard and Holthe (eds). Distribution of marine benthic macroorganisms in Norway. A tabulated catalogue. Preliminary edition. Research Report for DN 2001-3.