Søk Rødliste Med rammer

REKorscheltellus lupulina

konvallroteter konvallrotetar

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Korscheltellus lupulina
RE
Sommerfugler
DD

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent

Kriteriedokumentasjon

Det foreligger et gammelt funn fra Kornsjø i Østfold. Innsamlinger i senere år i indre deler av Østfold har ikke ført til ytterligere funn. Sannsynligvis er arten nå borte fra Norge. Derfor plasseres den i kategorien RE.

Hovedhabitat

 • Kulturmark

Naturtyper

 • Kulturmark  > Kulturmarkseng
  • engflate
 • Konstruert fastmark  > Konstruert fastmark
  • kraft- og ledningsgater
  • skrotemark
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete
  • enfrøbladete

Referanser

 • http://www.nhm.uio.no/fagene/zoologi/insekter/norlep/
 • Lepidopteradatabasen
 • Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Eget forlag. 124