Søk Rødliste Med rammer

DDHymeniacidon fristedti

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Hymeniacidon fristedti
DD
Svamper, koralldyr
DD

Artsinformasjon

Helt ukjent

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kun kjent fra typelokalitet på Haltenbanken.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Naturtyper

  • Marine systemer  > Mellomfast  bunn
    • afotisk bunn
  • Landskap  > Slettelandskap
    • Kontinentalsokkelslette

Referanser

  • Topsent, E. 1913. Spongiaires provenant des Campagnes scientifiques de la Princesse Alice dans les Mers du Nord (1898-1899, 1906-1907). Result. Camp. Sc. Monaco. XIV