Søk Rødliste Med rammer

DDHildenbrandia crouaniorum

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Hildenbrandia crouaniorum
DD
Alger
DD

Artsinformasjon

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

En lite påaktet art med få sikre registreringer i Norge pga forveksling med den meget alminnelige H. rubra. De to arter kan bare skilles mikroskopisk i fertil tilstand.Geografisk utbredelse usikker pga forvekslingsmulighet med H. rubra. Antatt meget sjelden og trolig en rødlisteart, men utilstrekkelig informasjon for nærmere vurdering.

Referanser

  • Arwidsson,Th. 1936. Meeresalgen aus Vestagder und Rogaland. Nytt Mag. for Naturv. 76: 85-149
  • Printz, H. 1926. Die Algenvegetation des Trondhjemsjordes. K.norske Vitensk.-Akad. I.Mat.Nat.Kl. 1926 (5): 1-273