Søk Rødliste Med rammer

DDHemigellius pumiceus

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Hemigellius pumiceus
DD
Svamper, koralldyr
NE

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kun kjent fra to eldre registreringer i Vestfold og i Bergensområdet. Kategori DD velges på grunn av svært lite kunnskap om arten i norske farvann.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Referanser

  • Arndt, W. 1934. Porifera. Tierweld Nord- und Ostsee. 3a: 140 pp