Søk Rødliste Med rammer

DDHemerobius fenestratus

vindubladlusløve

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Artsinformasjon

1

< 1 %

< 1 %

> 90 %

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kun kjent fra to lokaliteter i Vestfold, se nedenfor. I Sverige er det få funn fra sørlige og midtre deler, men ingen populasjoner i grenseområder mot Norge. Det er videre få funn fra det sørligste Finland og noen få funn fra Danmark. Ellers er utbredelsen Mellom-Europa, samt noen få funn sør til det nordlige Hellas. Arten er funnet i barskog i utpreget tørre og varme lokaliteter i Mellom-Europa. Bare imago er kjent. Vi har imidlertid for liten kunnskap om denne arten til å kunne foreta en tilfredsstillende rødlistevurderiing, og kan ikke utelukke noen av kategoriene mellom LC og CR. Arten plasseres derfor i kategori DD.

Langvann, Re, Vestfold 06.--10.VIII.1974, leg. T. Andersen (Greve 1976)
Gjennestadvann, Stokke, Vestfold 12.--25.IX.1974, leg. T. Andersen (Greve 1976)

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans
    • Bartrær

Påvirkningsfaktorer

 • Ukjent
  • Ukjent
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Greve, L. 1976. Hemerobius fenestratus Tjeder, 1932 (Neuroptera, Planipennia) new to Norway. Norw. J. ent. 23 (1): 92