Søk Rødliste Med rammer

DDHaliclona pulcherrima

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Haliclona pulcherrima
DD
Svamper, koralldyr
NE

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Kun registrert i Østfold og Vestfold. Arten er også kjent fra Skagerrak og den svenske vestkysten. Kategori DD velges på grunn av lite kunnskap om arten.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Referanser

  • Alander, H. 1942. Sponges from the Swedish west-coast and adjacent waters. Göteborg. 95 pp