Søk Rødliste Med rammer

DDHalichondria normani

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Halichondria normani
DD
Svamper, koralldyr
NE

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er beskrevet fra Midt-Norge, men lokalitet er ukjent. Arten er også funnet i Vestfold. Det foreligger ikke nyere funn. Kategori DD velges på grunn av svært mangelfull kunnskap om arten.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Referanser

  • Burton, M. 1930. Norwegian sponges from the Norman Collection. Proceedings of the Zoological Society of London. 487-456