Søk Rødliste Med rammer

DDHalichondria diversispiculata

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Halichondria diversispiculata
DD
Svamper, koralldyr
DD

Artsinformasjon

Helt ukjent

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kun kjent fra typelokalitet på Vestlandet. Arten plasseres i kategori DD på grunn av svært mangelfull kunnskap.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Referanser

  • Burton, M. 1930. Norwegian sponges from the Norman Collection. Proceedings of the Zoological Society of London. 487-456