Søk Rødliste Med rammer

DDGrantia phillipsi

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Grantia phillipsi
DD
Svamper, koralldyr
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

På norskekysten er arten bare kjent fra Troms. Kategori DD velges på grunn av svært mangelfull informasjon.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer