Søk Rødliste Med rammer

VUGracillaria loriolella

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Gracillaria loriolella
VU
Sommerfugler
D2
VU

Artsinformasjon

5 - 25 %

Helt ukjent

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten ble beskrevet som en egen art basert på to eksemplarer fanget på Tøyen i Oslo på 1880-tallet. Senere ble den "norske arten" synonymisert. Først i 1997 ble den gjenfunnet i Ås i Akershus. Dette siste funnet bekrefter at vi her har en god art som må oppfattes som en reliktforekomst. Ellers finnes den i Mellom-Europa. Næringsplanten er mest sannsynlig ask, eventuelt syrin. Den norske forekomsten er i et område med sterkt utbyggingspress. Vi regner med et mørketall på 10. Arten rødlistes i kategorien VU (sårbar).

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans  > Lauvtrær  > edellauvtrær
    • ask
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter  > bladverk og reproduktive deler
  • ask

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • De Prins, W.O. 1985. On a Gracillaria species from Morocco with some supplementary notes on the genus Gracillaria Haworth (Lepidoptera: Gracillariidae). Nota lepidopterologica 8 (4): 351-362
 • Lepidopteradatabasen