Søk Rødliste Med rammer

ENGlyphipterix schoenicolella

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Glyphipterix schoenicolella
EN
Sommerfugler
B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii)
EN

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 100 km²

< 500 km²

≤ 5

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever i følge litteraturen på svartskjene. Imidlertid skal ikke denne planten forekomme i Norge. Så det er sannsynlig at arten har en alternativ næringsplante. Uansett er habitatet det samme for arten i hele utbredelsesområdet: Fuktig strandeng eller strandsump. I Norge bare kjent fra én lokalitet, Einarsneset på Lista. Vi setter mørketallet til 3. Arten rødlistes i kategorien EN (truet).

Hovedhabitat

 • Våtmarkssystemer

Naturtyper

 • Fjæresonesystemer  > Mellomfast eller løs bunn
  • Strandeng og strandsump
 • Våtmarkssystemer
  • Natur-våtmark
 • Terrestrisk  > levende planter
  • enfrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Kun historisk
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Lepidopteradatabasen
 • Pelham-Clinton, E.C. 1985. Glyphipterigidae. The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland. 2
 • Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Eget forlag. 124