Søk Rødliste Med rammer

DDGeodia simplicissima

kålrabisvamp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Geodia simplicissima
DD
Svamper, koralldyr
DD

Artsinformasjon

Helt ukjent

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kun kjent fra typelokalitet, Folda i Nordland. Annen informasjon finnes ikke.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Referanser

  • Burton, M. 1931. The Folden Fjord. Report on the sponges collected by Mr. Soot-Ryen in the Folden Fjord in the Year 1923. Tromsø Museums Skrifter. 1: 1-8