Søk Rødliste Med rammer

DDGaleorhinus galeus

gråhai

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Galeorhinus galeus
DD
Fisk
DD

Artsinformasjon

15

Sårbar (VU)

Helt ukjent

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Det har ikke vært drevet tilstrekkelig forskning på arten, og tilstand og utbredelse er dårlig kjent. Det er derfor et klart forskningsbehov for å kunne gi mer presise vurderinger og råd. Det finnes ingen direkte indisier på at denne arten er truet i Norge, men vi har ikke nok informasjon til å bestemme en presis kategorie.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Vannmassetyper
  • Atlantisk vann
  • Kystvann
 • Marint  > Marine økoregioner
  • Norskehavet
  • Nordsjøen
  • Skagerrak
 • Marint  > frie vannmasser  > eufotisk sone  > normalsalt vann
  • epipelagisk (0-200 m)

Påvirkningsfaktorer

 • Tilfeldig mortalitet  > Bifangst  > Fiskerelatert
  • Kroking
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Nedreaas, Kjell: Havforskningsinstituttet
 • Pethon, P. 2005. Aschehougs store fiskebok. H. Aschehoug & Co.
 • Pethon, Per: Universitetet i Oslo