Søk Rødliste Med rammer

REEubalaena glacialis

nordkaper

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Eubalaena glacialis
RE
Pattedyr (Norge)
RE

Artsinformasjon

Sterkt truet (EN)

Bern II

Bonn I

CITES I

Kriteriedokumentasjon

Fanget i Nordøst-Atlanteren siden tidlig 1100-tall, først i Biscaya. Var fanget utenfor Finnmark fra tidlig 1600-tall. Den siste som ble fanget i norske farvann ble tatt i 1926. Vandrere observert sporadisk i norske farvann i det 20. århundre, den siste i 1999. Det finnes en restbestand på noen få hundre dyr ved øskysten av det nordamerikanske kontinentet. Observasjonen ved Norge i 1999 ble identifisert som et individ fra den nordvestatlantiske bestanden. Usikkert om det finnes en liten restbestand i østlige Nord-Atlanteren (Portugal, Madeira, Vest-Sahara). I nordamerikanske farvann er arten utsatt for kollisjoner med skip.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Referanser

  • Øien, Nils