Søk Rødliste Med rammer

ENEthmia bipunctella

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Ethmia bipunctella
EN
Sommerfugler
B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii)
EN

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 100 km²

< 10 km²

≤ 5

Fylkesforekomster

Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på ormehode. Den ble gjennom årerekke påvist på en lokalitet på Tjøme i Vestfold. I senere år er den imidlertid ikke funnet. Arten bør ettersøkes på den gamle lokaliteten og andre steder i nærheten der næringsplanten vokser. Før grundige undersøkelser er gjort, vil vi ikke klassifisere arten som "utdødd" i Norge. På rødlista går den inn i kategorien EN (truet).

Hovedhabitat

 • Åker og kunstmarkseng

Naturtyper

 • Fjæresonesystemer  > Mellomfast eller løs bunn
  • Stein-, grus- og sandstrand
 • Åker og kunstmarkseng  > Åker og kunstmarkseng
  • åker- og kunstmarkseng-kant
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Lepidopteradatabasen
 • Sattler, K. 2002. Ethmiidae. The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland. 4:1