Søk Rødliste Med rammer

DDEntoloma dysthaloides

brun trevlerødspore brun trevleraudspore

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Entoloma dysthaloides
DD
Sopp
DD

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Nedbryter på strø i kalkrik blandingsskog. 1 kjent lokalitet i Norge (Ve.: Sande). Status og trusselbilde er uklart, men den er åpenbart en sjelden art.

Hovedhabitat

  • Fastmarksskogsmark

Referanser

  • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm