Søk Rødliste Med rammer

NTElatobia fuliginosella

furubarkmøll

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Elatobia fuliginosella
NT
Sommerfugler
B1b(iii)+2b(iii)
NT

Artsinformasjon

1 - 5 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten er klekket fra død ved av furu. Spesielt ser den ut til å være knyttet til gamle trær som har vokst sakte. I tillegg ser det ut til at den foretrekker trær som er skadet etter skogbrann. I Norge kun kjent fra to lokaliteter på det indre Østlandet, Elverum og Vågå. Vi setter forsøksvis mørketallet til 15. Dette fører til at arten havner i kategorien NT (nær truet).

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans  > Bartrær
    • furu
   • Tilstand relatert til aktuell bruk på mark/bunn formet av hevd  > Aktuell bruksintensitet
    • svært ekstensiv aktuell bruk
    • ikke i bruk
 • Terrestrisk  > ved-livsmedier  > I bark eller ved  > levende eller nylig død
  • furuved
 • Terrestrisk  > ved-livsmedier  > I bark eller ved  > lite eller middels nedbrutt
  • stående dødt tre (gadd)
  • stubbe eller liggende tre

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Fjerning av dødt virke
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Avvirking av spesielle typer trær (gamle, hule, brannskade)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Bengtsson, B.Å., Johansson, R. & Palmqvist, G. 2008. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Käkmalar-säckspinnare. Lepidoptera: Micropterigidae-Psychidae
 • Lepidopteradatabasen