Søk Rødliste Med rammer

DDElasmopus rapax

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Elasmopus rapax
DD
Krepsdyr
NE

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er funnet i Oslofjorden av G. O. Sars for omkring 100 år siden. Arten er senere ikke rapportert. Det er ikke grunnlag for å vurdere arten nærmere.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer
  • Fjæresonesystemer

Referanser

  • Vader, Wim