Søk Rødliste Med rammer

VUEctoedemia liebwerdella

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Ectoedemia liebwerdella
VU
Sommerfugler
D2

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Oppsummering

Arten nyoppdaget eller nybeskrevet for landet

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Den eneste kjente forekomsten i Nord-Europa er på en  lokalitet i Kristiansand. Arten som er barkminerer på bøk og eik, stiller sannsynligvis store krav til klima. Visetter mørketallet til 2, da den kan ha flere forekomster på Sørlandskysten. I Kristiansand og omliggende kommuner foregår det sterk utbygging, og egnede biotoper forsvinner. Arten rødlistes i kategorien VU (sårbar). 

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans  > Lauvtrær  > edellauvtrær
    • bøk
    • eik
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete
 • Terrestrisk  > ved-livsmedier  > I bark eller ved
  • levende eller nylig død

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Treslagskifte
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Bengtsson, B.Å., Johansson, R. & Palmqvist, G. 2008. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Käkmalar-säckspinnare. Lepidoptera: Micropterigidae-Psychidae
 • Lepidopteradatabasen