Søk Rødliste Med rammer

DDCystolepiota bucknallii

lilla melparasollsopp lilla mjølparasollsopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Cystolepiota bucknallii
DD
Sopp

Oppsummering

Arten nyoppdaget eller nybeskrevet for landet

Fylkesforekomster

Kjent

Kriteriedokumentasjon

Arten er kjent fra 1 lokalitet, kalkrik, plantet granskog (Te.: Porsgrunn). Status og trusselbilde er uklart, men den er åpenbart en sjelden art.

Hovedhabitat

  • Fastmarksskogsmark