Søk Rødliste Med rammer

DDCyclopteropsis mcalpini

dvergkjeks

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Cyclopteropsis mcalpini
DD
Fisk
DD

Artsinformasjon

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten anses som fåtallig, den er bare kjent fra få individer fra Barentshavet og Nordvest-Grønland. Man har hatt arten i tankene under havforskningstokt i Barentshav-Svalbard-regionen både fra norsk og russisk side uten å gjøre flere registreringer.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Vannmassetyper
  • Arktisk vann
 • Marint  > Marine økoregioner
  • Barentshavet
 • Marine systemer
  • Løs bunn
  • Mellomfast  bunn
 • Marint
  • frie vannmasser

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i marine miljø
  • Bunntråling
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Bergen Museum, v/Ingvar Byrkjedal
 • Mecklenburg CW, Sheiko BA 2003. Family Cyclopteridae Bonaparte 1831 - Lumpsuckers Californian Academy of Science Checklist of Fishes 6: 17 pp
 • Pethon, P. 2005. Aschehougs store fiskebok. Aschehoug.
 • Whitehead, P.J.P., Bauchot, M.-L., Hureau, J.-C., Nielsen, J. & Tortonese, E. 1986. Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. Unesco, Paris. 3