Søk Rødliste Med rammer

DDCoccomyxa astericola

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Coccomyxa astericola
DD
Alger
DD

Artsinformasjon

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Encellet grønnalge som vokser på/i sjøstjernen Hippasteria phrygiana og danner grønne flekker. Typelokalitet Hordaland (Herdla), bare ett funn publisert senere enn originalbeskrivelsen.

Referanser

  • Levring,T. 1937. Zur Kenntinis der Algenflora der norwegischen Westküste. Lunds Univ.Årsskr. N.F. 48 (8): 1-147
  • Rosenvinge, ,K.L. 1933. Sur une nouvelle algue, Coccomyxa astericola, parasites dans une astérie. Danske Vidensk.Selsk.Biol.Meddel. 10