Søk Rødliste Med rammer

DDClathrina septentrionalis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Clathrina septentrionalis
DD
Svamper, koralldyr
NE

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er bare kjent fra noen få lokaliteter i Rogaland, Troms og Finnmark og kun få eksemplarer på hver. Kategori DD velges på grunn av lite kunnskap om arten og usikkerhet om i hvor god bestanden er.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Referanser

  • Rapp, HT. 2006. Calcareous sponges of the genera Clathrina and Guancha (Calcinea, Calcarea, Porifera) of Norway (north-east Atlantic) with the description of five new species. Zoological Journal of the Linnean Society. 147: 331-365