Søk Rødliste Med rammer

DDCiocalypta penicillus

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Ciocalypta penicillus
DD
Svamper, koralldyr
NE

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er i Norge bare kjent fra noen få nyere funn på Vestlandet. Kategori DD velges på grunn av svært mangelfull kunnskap.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Naturtyper

  • Marine systemer  > Mellomfast  bunn
    • eufotisk bunn
    • afotisk bunn

Referanser

  • Rapp, Hans Tore
  • Tendal, OS, Brattegard, T, Rapp, HT. 2001. Phylum Porifera. In: Brattegard and Holthe (eds). Distribution of marine benthic macroorganisms in Norway. A tabulated catalogue. Preliminary edition. Research Report for DN 2001-3.