Søk Rødliste Med rammer

DDChondria dasyphylla

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Chondria dasyphylla
DD
Alger
NA

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Lett identifiserbar art med vid geografisk utbredelse i varmere farvann, med bare tre funn i Norge, alle etter 1975. Arten er til stede i Norge som marginalt nordlige populasjoner. Arten kan også være en introdusert art. Kjønnsplanter er registrert på en varmtvannspoll på Vestlandet, der første registrering var i 1998. Den ble på samme lokalitet registrert  også i 2006, i høyere forekomster og også da med i et reproduktivt stadium. Den har dermed vært observert reproduserende på en lokalitet i mer en ti år og med økende forekomst. Imidlertid er svært lite kjent om utbredelsen til arten i Norge, og den er derfor satt i DD-kategorien i denne omgangen.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Vannmassetyper
  • Kystvann

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i marine miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen (inkl. moloer og havneanlegg)
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Erling Heggøy 2001. Algevegetasjonen i Tjongspollen, Bømlo, Hordaland
 • Rueness, Jan
 • Åsen, P.A. 1980. A note on Chondria dasyphylla, Hymenoclonium serpens (Rhodophyta) and Bryopsis lyngbyei (Chlorophyta) in Norway. Br. phycol. J. 15: 73-75