Søk Rødliste Med rammer

ENCeramium deslongchampsii

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Ceramium deslongchampsii
EN
Alger
D1
EN

Artsinformasjon

1

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

50 - 250 reproduserende individ

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Vokser i littoralsonen. Spesifikke krav til habitat (selv om vi egentlig vet lite om hva disse kravene består i). Gjør det naturlig å sette mørketallet til mellom 5x og 20x. Rødlistekategori vil variere mellom EN og VU ettersom hva man setter mørketallet til. Hver enkelt populasjon har svært få individer. Arter som vokser i littoralen er dessuten sårbare for interspesifikk konkurranse og utbygginger i strandsonen. Ikke funnet i Sverige, ett funn i Danmark. Vi velger derfor den høyeste av de to kategoriene. Arten reproduserer sannsynligvis for det meste vegetativt.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Vannmassetyper
  • Kystvann
 • Marine systemer  > Fast bunn  > eufotisk bunn  > annen fast eufotisk bunn
  • normal svak energi fastbunn

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i marine miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen (inkl. moloer og havneanlegg)
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Brattegard, T & Holthe, T (eds.). 1997. Distribution of marine, benthic macro-organisms in Norway. A tabulated catalogue. Preliminary edition. DN-rapport 1997-1.
 • Eilertsen, Mette
 • Gabrielsen, T.M., Brochmann, C. & Rueness, J. 2003. Phylogeny and interfertility of North Atlantic populations of "Ceramium strictum" (Ceramiuales, Rhodophyta): how many species?. Eur. J. Phycol. 38: 1-13
 • Rueness, Jan