Søk Rødliste Med rammer

CRCanis lupus

ulv gumpe

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Canis lupus
CR
Pattedyr (Norge)
D1
CR

Artsinformasjon

Livskraftig (LC)

< 1 %

< 1 %

< 10 %

Bern II

C, D og E-kriterier

50 reproduserende individ

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Bestanden er nøye overvåket. Det ble registrert totalt 25-26 ulv i Norge samt 6-9 ulv med tilhold i både Norge og Sverige vinteren 2008-09. Den svenske bestanden var på 182-217. Bestanden har vokst i antall i både Norge og Sverige, men antallet i Norge er allikevel under 25 reproduserende individer (Wabakken et al. 2009). Ulven er også klassifisert som Sterkt truet (EN)  i Sverige etter kriterium D. I tillegg til at bestanden er meget liten og ulovlig jakt forekommer (Liberg et al. 2008), ble den etablert av bare tre individer og er også ganske isolert fra de nærmeste ulvene i Finland. En konsekvens av dette er at bestanden viser negative effekter av innavl (Liberg et al. 2005).

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner
  • Boreale og alpine områder
 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans
    • Bartrær

Påvirkningsfaktorer

 • Høsting
  • Regulert jakt, fangst eller fiske
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang
  • Uregulert jakt, fangst eller fiske
   • Tidspunkt
    • Kun historisk
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Flora-/faunakriminalitet
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Tilfeldig mortalitet  > Kollisjoner
  • Kjøretøy
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang

Referanser

 • Liberg, O., Andrén, H., Pedersen, H.-C., Sand, H., Sejberg, D., Wabakken, P., Åkesson, M. & Bensch, S. 2005. Severe inbreeding depression in a wild wolf (Canis lupus) population. Biology Letters. 1: 17-20
 • Liberg, O., Sand, H., Pedersen, H. C., & Wabakken, P. 2008. Dödlighet och illegal jakt i den skandinaviska vargstammen Viltskadecenter Rapport nr 1 / 2008: 42
 • Wabakken, P., Aronson, Å., Strømseth, T. H., Sand, H., Maartmann, E., Svensson, L., & Kojola, I. 2009. Ulv i Skandinavia--statusrapport for vinteren 2008-2009 Høgskolen i Hedmark Oppdragsrapport Nr. 6: 52 s