Søk Rødliste Med rammer

DDBrada incrustata

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Brada incrustata
DD
Leddormer
NE

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Det foreligger et funn fra Ullsfjord ved Tromsø. Det er stor usikkerhet om artens forekomst og utbredelse.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Vannmassetyper
  • Arktisk vann
  • Atlantisk vann
 • Marint  > Marine økoregioner
  • Barentshavet
  • Norskehavet
 • Marine systemer  > Løs bunn
  • afotisk bunn
 • Marine systemer  > Mellomfast  bunn  > afotisk bunn
  • bløt mellomfast bunn
 • Marint  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • sandbunn
  • silt- og leirbunn

Referanser

 • Støp-Bowitz, C. 1948. Les Flabelligériens Norvégiens. Bergen Mus årbok 1946/47, naturvit. rekke. 2: 3-59
 • Støp-Bowitz, C. 1948. Sur les polychétes arctiques. Tromsø mus Årshefter. 66(2): 1-58