Søk Rødliste Med rammer

CRBalaena mysticetus

grønlandshval grønlandskval

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Balaena mysticetus
CR
Pattedyr (Norge)
D1
CR

Artsinformasjon

Livskraftig (LC)

> 50 %

< 1 %

Helt ukjent

Bern II

Bonn I

CITES I

C, D og E-kriterier

50 reproduserende individ

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Liten restbestand (antatt mindre enn 50 reproduserende individer) i isfylte farvann mellom Øst-Grønland og Frans Josefs Land. Opprinnelig bestand (før 1600) beregnet til over 50 000 individer (Allen & Keay 2006). Hovedfangst ved Svalbard på 1600-tallet. Sterkt knyttet til isfylte farvann. Klimaendringer kan føre til store forandringer i tilgjengelig beitehabitat. Få individer er observeres i Framstredet, Svalbards fjorder og i nordlige Barentshavet (Wiig et al. 2007, 2009).

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Vannmassetyper
  • Arktisk vann
 • Marint  > Marine økoregioner
  • Barentshavet
  • Norskehavet

Påvirkningsfaktorer

 • Høsting
  • Regulert jakt, fangst eller fiske
   • Tidspunkt
    • Kun historisk
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Klimatiske endringer  > Regionale
  • Temperaturendring
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • 132. Wiig, Ø., Bachmann, L., Janik, V.M., Kovacs, K.M., and Lydersen, C. 2007. Spitsbergen bowhead whales revisited Marine Mammal Science 23: 688-693
 • Allen, R.C. & Keay, I. 2006. Bowhead whales in the east Arctic, 1611-1911: population reconstruction with historical whaling records. Environment and History. 12: 89-113
 • Wiig, Ø., Bachmann, L., Øien, N., Kovacs, K.M., and Lydersen, C 2009. Observations of bowhead whales (Balaena mysticetus) in the Svalbard area 1940 - 2008 Paper SC/61/BRG2 presented to the IWC Scientific Committee, June 2009. 5 pp.