Søk Rødliste Med rammer

DDAsperococcus ensiformis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Asperococcus ensiformis
DD
Alger
NE

Artsinformasjon

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er registrert i Norge under synonymet Asperococcus compressus. Trolig en sjelden art i Norge med bare få funn. Siden dette er regnet som en god art og som ikke er lett å overse, blir den satt i kategorien DD 

Referanser

  • Rueness, J. 1977. Norsk algeflora. Universitetsforlaget.