Søk Rødliste Med rammer

DDAntithamnion cruciatum

knippehavdun

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Antithamnion cruciatum
DD
Alger
DD

Artsinformasjon

3

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Sørlig art med vid geografisk utbredelse på begge sider av N-Atlantern og i Middelhavet. Arten vokser i sublittoralen og har ikke utpreget spesifikke miljøkrav, - dermed blir mørketallene høye og usikre. Rødlistekategori er helt avhengig av hvilket mørketall som velges. Velger derfor å sette arten til DD. Arten er imidlertid lett gjenkjennelig i mikroskop når den først blir funnet. Kun ett individ funnet ved hver av de 5 registrerte lokalitetene.

Referanser

  • Brattegard, T & Holthe, T (eds.). 1997. Distribution of marine, benthic macro-organisms in Norway. A tabulated catalogue. Preliminary edition. DN-rapport 1997-1.
  • Rueness, Jan
  • Winje, M. 1995. En sammenliknende undersøkelse av Antithamnion cruciatum (C.Ag.) Näg. og en antatt varietet av A. cruciatum i kultur. cand.scient.avh. UiO.