Søk Rødliste Med rammer

VUAmphinemura palmeni

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Amphinemura palmeni
VU
Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
D2
VU

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kun registret på to lokaliteter i Øst-Finnmark. Tilfeldige hendelser, som akutt forurensning, vil kunne forårsake en alvorlig trussel mot lokalitetene og arten vurderes derfor til VU under D2-kriteriet. 

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner
  • Boreale og alpine områder
 • Ferskvann
  • Elveløp
  • Innsjø
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn
  • Eufotisk

Påvirkningsfaktorer

 • Forurensing
  • I vann
   • Tidspunkt
    • Kun i fremtiden
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Tobias, D. 1973. Köcherfliegen und Steinfliegen einiger Gewässer in Sör Varanger (Nord-Norwegen) (Trichoptera, Plecoptera) II. Amphinemura norwegica n.sp. (Nemouridae). Senckenbergiana biologica 54: 339-342