Søk Rødliste Med rammer

DDAmphicteis ninonae

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Amphicteis ninonae
DD
Leddormer

Artsinformasjon

1 - 5 %

1 - 5 %

Helt ukjent

Oppsummering

Arten nyoppdaget eller nybeskrevet for landet

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er forholdsvis nylig beskrevet (1985), og er dokumentert med flere funn i Norskehavet langs eggakanten, ca. 61-68 grader nord, og på kysten i Øst-Finnmark. Arten ser ut til å være vanlig forekommende i Barentshavet. Beskrivelsene av arten finnes bare på russisk og er ikke tatt i bruk av norske forskere. Av den grunn er det usikkert hvordan arten avgrenses i forhold til den andre arten som forekommer i våre områder.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer