Søk Rødliste Med rammer
Alger
Amfibier, reptiler
Armfotinger, pigghuder, kappedyr
Biller
Bløtdyr
Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
Edderkoppdyr
Fisk
Fisk (Svalbard)
Fugl (Norge)
Fugl (Svalbard)
Karplanter (Norge)
Karplanter (Svalbard)
Krepsdyr
Lav
Leddormer
Mangeføttinger
Mosdyr
Moser
Nebbfluer, kamelhalsfluer, mudderfluer, nettvinger
Nebbmunner
Pattedyr (Norge)
Pattedyr (Svalbard)
Rettvinger, kakerlakker, saksedyr
Sommerfugler
Sopp
Spretthaler
Spretthaler (Svalbard)
Svamper, koralldyr
Tovinger
Veps